Bijeenkomst actieonderzoek werkdruk

« Terug naar activiteitenoverzicht

Datum: 16-01-2018
Lokatie: ntb

Utrechtzorg wil samen met 3 a 5 zorg- en welzijnsorganisaties, het lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein van de Hogeschool Utrechten afstudeerstudenten HRM van januari - juli aan de slag met een actieonderzoek werkdruk.

Op 16 januari van 14.00 - 15.30 uur maken de verschillende partijen kennis met elkaar en concretiseren we de onderzoeken bij de de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties.

Het actieonderzoek werkdruk bestaat uit een tweetal fasen:

  1. Diagnose: in kaart brengen van werkdruk en knelpunten in een team / op een afdeling (circa 15-50 medewerkers)
  2. O.b.v. genoemde knelpunten een passende interventie selecteren en implementeren. Daarna het effect meten op 2 peilmomenten.

Het actieonderzoek wordt uitgevoerd door een afstudeerstudent HRM. Deze wordt 8 uur begeleid door een senior onderzoeker van het lectoraat Organiseren van veranderingen in het publieke domein. Gedurende het actieonderzoek wordt kennis gedeeld tussen de andere participerende organisaties (in de vorm van intervisie) en aan het einde van het actieonderzoek worden de ervaringen gedeeld met andere deelnemers van Utrechtzorg. Utrechtzorg is de verbindende partij richting het lectoraat / de studenten. Daarnaast faciliteren wij tussentijdse bijeenkomsten, bundelen de uitkomsten en dragen een stuk van de kosten van de begeleiding van de studenten.

Uitgangspunt bij dit thema is het Job Demands-Resources model: een mooi model om het begrip werkdruk te begrijpen en aan te pakken. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen taakeisen en hulpbronnen. Kort samengevat: Als tegenover hoge taakeisen voldoende en de juiste hulpbronnen beschikbaar zijn dan leidt dit tot bevlogenheid, als er sprake is van hoge taakeisen en onvoldoende of verkeerde hulpbronnen dan leidt dit tot stress. Als aanvulling op dit moment gebruiken we het DISC model: een doorvertaling van het JDR-model, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen cognitieve, emotionele en fysieke taakeisen en hulpbronnen.