Workshop AVG voor recruiters & Pilot Freddify

« Terug naar activiteitenoverzicht

Datum: 08-03-2018
Lokatie: Abrona, Maanlaan 4, 3712 XJ, Huis ter Heide

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming in werking (AVG).

Deze nieuwe privacywet is van groot belang voor zorginstellingen en o.a. hun patiënten, leveranciers, werknemers en sollicitanten. In deze workshop ‘AVG voor recruiters’ wordt ingezoomd op de sollicitant: welke rechten en plichten heeft die? Hoe richt ik een sollicitatieprocedure privacyproof in en mag ik eigenlijk nog wel op de sociale media van kandidaten kijken? En wat te doen bij een datalek?

Naast een algemeen overzicht van de basisbeginselen van privacy en de nieuwe verplichtingen die gaan komen met de AVG, wordt specifiek ingegaan op de positie van de recruiter en de sollicitant. De workshop wordt verzorgd door Michelle Westhoeve, advocaat bij Ploum te Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert regelmatig over privacy kwesties op de werkvloer.

Pilot Freddify

Freddify is een frisse start-up die een tool heeft ontwikkeld die zorgorganisaties helpt bij het vinden van geschikte zij-instromers. Utrechtzorg wil graag samen met Freddify en een aantal zorgorganisaties een pilot starten. (geen kosten aan verbonden) Na de workshop doen we een korte presentatie van de pilot en willen we samen kijken of hier draagvlak voor is! Lees hier en hier alvast meer.

De bijeenkomst vindt plaats op 8 maart 2018, van 10 - 12 uur met aansluitend lunch bij Abrona, Maanlaan 4, 3712 XJ, Huis ter Heide. Aanmelden kan tot en met 1 maart via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. workshop AVG. De workshop is gratis voor medewerkers van deelnemers van Utrechtzorg; niet-deelnemers betalen 50 euro ex. BTW per persoon.

Bekijk hier de volledige uitnodiging.