Aankondiging SectorplanPlus

« Terug naar nieuwsoverzicht

Het kabinet maakt nog dit jaar €30 miljoen vrij voor het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn.

Na het succes van het huidige Sectorplan maakt het kabinet via SectorplanPlus nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Het bedrag maakt deel uit van een investering van in totaal €320 miljoen in deze kabinetsperiode voor onder meer nieuwe instroom en om- en bijscholing van medewerkers in de zorg. De 14 regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, zijn contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers.

Impuls opleidingstrajecten

Dit betekent een impuls voor opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid: "Het is alle hens aan dek. Tot 2025 hebben we ongeveer 100.000 tot 125.000 nieuwe medewerkers in de zorg nodig. Samen met werkgevers en werknemers moeten we daarom fors aan de slag met gerichte plannen om personeel te behouden, aan te nemen en op te leiden."

Meer dan opleiden alleen

SectorplanPlus is specifiek op zoek naar werkgevers met ideeën om zorgverleners binnen hun organisatie op de juiste plek te krijgen en te houden. Dit kan door om- en bijscholing van medewerkers, maar ook plannen voor innovatieve manieren van werken zijn welkom. Het gaat om alle werkgevers in zorg en welzijn, zoals de verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen of ambulancediensten.

Tranches
De eerste tranche loopt van 24 augustus 2017 tot en met februari 2020. Inschrijven voor deze tranche kan vanaf 21 november tot en met 5 december 2017 via www.sectorplanplus.nl. Na sluiting van de inschrijfperiode worden alle aanvragen beoordeeld en kunnen concrete afspraken gemaakt worden. Het aanvragen voor de volgende tranche start op 18 mei 2018.

Over SectorplanPlus

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de arbeidsmarktregio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek neemt Utrechtzorg deze coördinerende rol op zich. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo’n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Door samenwerking met SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’ en de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’. Hiermee nemen zij verantwoordelijkheid samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Voor meer informatie kunt u de factsheet bekijken.

Voor vragen rondom SectorplanPlus in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vecht kunt u contact opnemen met Erna Laclé, projectleider Sectorplan (elacle@utrechtzorg.net / 030 – 6340808).