Kamerbrief arbeidsmarkt

« Terug naar nieuwsoverzicht

Staatssecretaris van Rijn heeft bijgaande brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden diverse initiatieven toegelicht, gericht op het tekort aan zorgprofessionals.

Ook in Utrecht, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek wordt gewerkt aan de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. In arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek staat een bestuurlijk overleg gepland. In arbeidsmarktregio Amersfoort vindt nu een tweede bestuurlijk overleg plaats. En in arbeidsmarktregio Utrecht is convenant SamUZ gesloten. Onderdeel van de actie is komen tot maximale (verantwoorde) groei in opleidingsplekken. Met Hogeschool Utrecht zijn daarvoor afspraken gemaakt over de numerus fixus.

Kamerbrief over voortgang arbeidsmarktagenda zorgpersoneel | 199 KB