Arbeidsmarktonderzoek

Onderzoek provincie Utrecht en Gooi- & Vechtstreek

Utrechtzorg verzamelt regionale arbeidsmarktgegevens en vult die gegevens aan met kwalitatief onderzoek op basis van interviews met zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio's. Die aanvulling geeft zicht op ervaringen rondom knelpunten en verwachtingen.

Arbeidsmarktontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen 2015

Utrechtzorg heeft in 2015 een publicatie uitgebracht met de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen in zorg en welzijn voor de regio Amersfoort, Utrecht en Gooi- en Vechtstreek. U vindt in de publicatie ook oplossingen voor de genoemde uitdagingen.

Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Utrechtzorg heeft in 2014 de tweede Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) uitgebracht. Meer informatie vindt u onder het tabblad APK.

Schets (regionale) arbeidsmarkt zorg en welzijn 2014

In mei heeft Utrechtzorg de informatie uit het integrerend Jaarrapport “Arbeid in Zorg en Welzijn 2014" (Onderzoeksprogramma Arbeidmsarkt Zorg en Welzijn, mei 2014), samengevat en aangevuld met regionale informatie van Utrechtzorg. Deze informatie is gebundeld in de schets (regionale) arbeidsmarkt zorg en welzijn 2014. In deze schets vindt u de belangrijkste ontwikkelingen in Zorg en Welzijn en informatie over de daardoor ontstane uitdagingen en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Arbeidsmarktonderzoek door andere partijen

Onder het tabblad Rapporten vindt u meer informatie over werkveldoverstijgende onderzoeksrapportages die door andere partijen zijn gepubliceerd.