Rapporten arbeidsmarktonderzoek

2018

AZW Actueel 2018

Begin 2018 heeft AZW het rapport 'Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn' uitgebracht. Binnen het onderzoeksprogramma is een toekomstverkenning gedaan van de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in 2021. U kunt het rapport downloaden.

2017

Zorg voor zorgmedewerkers (2017)

Deze publicatie bevat een uitgebreide analyse van de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek op het gebied van productiviteit, leven lang leren en behoud binnen zorg en welzijn. De publicatie is online in te zien en als PDF te downloaden.

2016

Regionale arbeidsmartkcijfers

Onze nieuwe inzichten in de arbeidsmarkt vindt u hier.

2015 en eerder

Regionale arbeidsmarktrapportages Zorg en Welzijn

De schets met de ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingsrichtingen vindt u in de publicatie van Utrechtzorg (november 2015). Ook kunt u het animatie bekijken over de arbeidsmarkt.

In november 2015 heeft RegioPlus een regioportret uitgebracht voor de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Deze rapporten zijn gebaseerd op de landelijke toekomstverkenning en bevatten een schets van de regio, een schets van de regionale sector zorg en welzijn een prognose (2015-2019).

Sectoroverstijgende regionale arbeidsmarktrapportages 

Het UWV brengt jaarlijks per arbeidsmarktregio een "Regio in Beeld" uit. U vindt deze rapporten met een aparte samenvatting op de website van het UWV. U vindt hier de link naar de maandelijkse basisset regionale arbeidsmarktinformatig, met vooral informatie over de WW en de vacatures in de regio.

De Economic Board Utrecht (EBU) brengt publicaties uit over de provincie Utrecht.

Landelijke arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn

Het landelijke onderzoeksprogramma AZW heeft in oktober 2015 een toekomstverkenning uitgebracht. Voor actuele branchespecifieke rapportages kunt u terecht op de website van AZW.

Voor landelijke arbeidsmarkt informatie over de zorg kunt u ook terecht bij organisaties als Actiz, GGZ Nederland, VGN. FCB E'till (in opdracht van RegioPlus), en het UWV WERKbedrijf brengen publicaties uit. Ieder met een eigen focus. 

Een selectie van de rapporten vindt u (ook) bij Werkveldoverstijgende onderzoeken

Sectoroverstijgende landelijke arbeidsmarktinformatie

Het Sociaal Cultureel Planbureau, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het CBS brengen cijfers en publicaties uit over de landelijke arbeidsmarkt.

Rapporten

Rapport “toekomstig bestendige beroepen in de verpleging en verzorging”

De stuurgroep ‘Verpleging & Verzorging 2020’ heeft in 2012 een advies over nieuwe beroepsprofielen uitgebracht aan de minister van VWS. Als reactie hierop gaf zij aan grote waarde te hechten aan het feit dat de beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgden zelf in kaart heeft gebracht wat toekomstige ontwikkelingen in de zorg zijn en hoe de beroepenstructuur hierop kan worden aangepast. Naar aanleiding hiervan is het beroep “toekomstig bestendige beroepen in de verpleging en verzorging” uitgebracht. Dit rapport bevat het definitieve advies van de stuurgroep aan de minister van VWS met betrekking tot de drie beroepsprofielen en de overgangsregeling.

Klik hier voor het volledige rapport