Project Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ)

Op 28 juni bekrachtigden 30 Utrechtse zorg- en onderwijsorganisaties hun wederzijdse verantwoordelijkheid voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen. Ze zetten een handtekening en hun schouders onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen noodzakelijk.


Samen staan we voor de beste zorg in de regio
Recentelijke landelijke en regionale rapporten voorzien snel stijgende personeelstekorten voor verzorgende en (gespecialiseerd) verpleegkundige beroepen. Tegelijkertijd staat de zorgsector voor forse vernieuwingsopgaven die nadrukkelijk doorwerken in de gevraagde kwalificaties van zorgprofessionals. Deze ontwikkelingen doen zich voor in zowel de intramurale als de extramurale verpleging en zorg. Door het convenant wordt deze gedeelde zorg omgezet in gebundelde kracht. Het is van groot belang dat zorgorganisaties en onderwijs de handen in één slaan op het gebied van capaciteitsplanning, opleidingscapaciteit, monitoring en arbeidsmarktcommunicatie.

Daadkracht
De tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht tot 2020 kunnen voor HBO verpleegkundigen oplopen tot 663, voor MBO verpleegkundigen tot 450 en voor MBO verzorgende functies tot 130. Voor gespecialiseerd verpleegkundigen wordt een tekort verwacht oplopend tot 252 (de aantallen zijn gebaseerd op aantal op te leiden personen per jaar). Hogeschool Utrecht reageert op deze schrijnende tekorten door met ingang van komend schooljaar de numerus fixus voor de opleiding HBO verpleegkunde te laten vervallen. Daar waar er vorig jaar 350 studenten gestart zijn, is de verwachting dat er dit jaar 895 studenten starten met opleiding. Tegenover een dergelijk goed bericht staat dat er onder andere veel meer stageplaatsen nodig zijn om verpleegkundigen in spé goede praktijkervaring op te laten doen. SamUZ projectleider Annelies Mulder: ´Door de samenwerking vanuit SamUZ is er veel slagkracht om dergelijke processen op elkaar aan te laten sluiten. Dat is exact wat deze samenwerking uniek maakt.´

Het convenant is getekend door: Accolade Zorg, Allerzorg, St Antonius Ziekenhuis, AxionContinu, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, De Bilthuysen, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Hogeschool Utrecht, Huize het Oosten, ISZ de Brug, Leger des Heils, Maria Dommer, MBO Utrecht, Prinses Maxima Centrum, ROC Midden Nederland, Pro Senectute, Thuishulp Zorgzaam, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht & IJssel, Vitras, Vredenoord, Warande, Zorggroep Vechtstreek, Zorgspectrum.

Staatssecretaris van Rijn heeft 27 september j.l. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden diverse initiatieven toegelicht, gericht op het tekort aan zorgprofessionals. Ook SamUZ wordt genoemd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/26/kamerbrief-over-voortgang-arbeidsmarktagenda-zorgpersoneel.