Sectorplannen Zorg

handenin1

Sectorplan Zorg Regio Midden 

In juni 2014 stelde minister Asscher ruim 6 miljoen euro beschikbaar voor de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek om medewerkers in de zorg- en welzijnssector betere kansen te geven op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Het geld was specifiek bedoeld voor het opleiden en bijscholen van medewerkers van organisaties in onze regio. Een mooie kans, waarvan we de resultaten graag delen.

Volledige realisatie

De subsidie Sectorplan Zorg regio Midden, zoals deze gelden officieel heten, konden we alleen aanvragen door samen te werken als werkgevers in de regio. Utrechtzorg heeft alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio aangeschreven over de mogelijke inzet van deze gelden. Maar liefst 47 zorg- en welzijnsorganisaties hebben uiteindelijk deelgenomen. Utrechtzorg heeft hier de taak op zich genomen de subsidie te beheren, verdelen en verantwoorden.

Nu, ruim 3 jaar later, zijn we trots te kunnen melden dat we alle subsidiegelden hebben kunnen inzetten. Zo maakten ruim 2000 mensen gebruik van deze regeling en konden maar liefst 1139 zorg- en welzijnsprofessionals een BBL of hbo duaal opleiding volgen. Een prachtig resultaat dat mede mogelijk werd gemaakt door de financiële bijdrage van de individuele werkgevers.

In de publicatie "Nieuwe kansen voor zorgmedewerkers" leest u alles over de subsidie Sectorplan Zorg regio Midden. Download de PDF of bekijk de publicatie online.

SectorplanPlus

In november 2017 is bekend gemaakt dat het SectorplanPlus de opvolger werd van de succesvolle Sectorplannen. Nog dit jaar maakt het kabinet €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Het bedrag maakt deel uit van een investering van in totaal €320 miljoen in deze kabinetsperiode voor onder meer nieuwe instroom en om- en bijscholing van medewerkers in de zorg. De eerste tranche loopt van 24 augustus 2017 tot en met februari 2020. Inschrijven voor deze tranche kan vanaf 21 november tot en met 5 december 2017 via www.sectorplanplus.nl. Na sluiting van de inschrijfperiode worden alle aanvragen beoordeeld en kunnen concrete afspraken gemaakt worden. Het aanvragen voor de volgende tranche start op 18 mei 2018.

Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal €60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo’n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Door samenwerking met SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’ en de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’. Hiermee nemen zij verantwoordelijkheid samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Voor meer informatie over het SectorplanPlus kunt u de factsheet bekijken.

Meer informatie

Voor vragen over de sectorplannen kunt u contact opnemen met Ton van Soest, Projectleider subsidies en opleiden, via 030 634 08 08 of tvansoest@utrechtzorg.net of met Gabriëlle Peereboom, Projectmedewerker Sectorplan, via 030 634 08 08 of gpeereboom@utrechtzorg.net.