Sectorplannen Zorg

handenin1

Sectorplan Zorg Regio Midden 

Voor opscholing en bijscholing van medewerkers, voor de instroom van jongeren en voor de begeleiding van boventallige medewerkers naar ander werk heeft Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de hervormingen van de arbeidsmarkt in alle bedrijfstakken, bedoeld om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Het door Utrechtzorg ingediende sectorplan voor de regio's, Utrecht, Amersfoort en Gooi&Vechtstreek is in mei 2014 door het ministerie van SZW goedgekeurd, dit betreft een totaalbedrag van € 6.206.804,-. Op dit moment heeft Utrechtzorg maatregeklenplannen opgesteld met 44 deelnemende zorginstellingen.

7 maatregelen

In het sectorplan dat Utrechtzorg heeft opgesteld, zijn 7 verschillende maatregelen opgenomen, waar instellingen gebruik van kunnen maken. Zo is het mogelijk een bijdrage te krijgen voor het bepalen van de scholingsbehoefte van medewerkers via een scan of studie advies. Ook voor een EVC-procedure, waarbij Eerder Verworven Competenties worden vastgelegd en erkend is geld beschikbaar. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Het kan daarbij gaan om zowel kortdurende (gemiddeld 2 dagen), middellange (gemiddeld 8 dagen), als langer durende trainingen (gemiddeld 16 dagen). Ook voor opscholing van medewerkers via een BBL-route (MBO-niveau) of duale leerweg (HBO-niveau) is ruimte gereserveerd. Voorwaarde is wel dat dergelijke scholingen noodzakelijk zijn voor de toekomstige inzetbaarheid van een medewerker binnen de sector en passen binnen het ingediende sectorplan.

Meer informatie

Voor vragen over de sectorplannen kunt u contact opnemen met Erna Laclé, projectleider sectorplan, via 030 634 08 08 of elacle@utrechtzorg.net of met Gabriëlle Peereboom, projectmedewerker sectorplan, via 030 634 08 08 of gpeereboom@utrechtzorg.net.

Relevante documenten