Strategische Personeelsplanning

Personeelsbeleid en arbeidsmarkt

Als u zicht heeft op de hoeveelheid en het type personeel dat u nu en in de toekomst in huis heeft en nodig heeft, kunt u gericht personeelsbeleid inzetten. Met Strategische Personeelsplanning brengt u de beschikbare en benodigde bezetting en formatie van uw organisatie in kaart en stelt u de activteiten vast om de verschillen tussen beschikbaar en benodigd personeel te dichten. Utrechtzorg wil u middels workshops, arbeidsmarktonderzoek en een netwerk SPP ondersteunen bij het thema Strategische Personeelsplanning (SPP).