Werkconferentie Utrechtzorg

Zorg voor de toekomst

Een innovatieve aanpak van arbeid en onderwijs is nodig om mee te gaan in de ontwikkelingen van deze tijd. Om dit tot een gezamenlijk doel te maken waren bestuurders en managers HR, gemeenten én onderwijsinstellingen aanwezig op de werkconferentie van Utrechtzorg 9 november j.l.

Op de werkconferentie waren ruim 70 bestuurders en hoofden P&O van zorg- en welzijnsorganisaties onderwijs, gemeenten en andere stakeholders die betrokken zijn bij de regionale arbeidsmarkt voor zorg en welzijn aanwezig. Deze dag werd begeleid door dagvoorzitter Sanne Staarink. Een sfeerimpressie van deze werkconferentie ziet u hier.

De bijeenkomst werd gestart met een terugblik op de werkconferentie van vorig jaar. Een presentatie over parels in de regio gaf meerdere sprekers de mogelijkheid om hun trots te delen. 

De animatie over het Loopbaanplatform van Utrechtzorg geeft in een vogelvlucht de voordelen van het gebruik van het platform voor werkgevers weer.

En tijdens de zeepkist werden onderwijs, gemeenten en zorg en welzijn in de gelegenheid gesteld een pitch te houden over kijk op vernieuwende zorg en samenwerking.

Tijdens de werkconferentie van Utrechtzorg, zijn ideeën en plannen over een gezamenlijke aanpak en oplossingen vormgegeven. Een belangrijke uitkomst van de conferentie was dat zowel gemeenten, onderwijs als zorgorganisaties deelden dat we minder vanuit opleidingsniveaus en meer vanuit de vraag van de cliënt en de talenten van medewerkers de teams samen zouden moeten stellen.

De diverse publicaties die tijdens de werkconferentie zijn getoond / verspreid vindt u hier:

- Publicatie regionale arbeidsmarktcijfers

- Jaarplan Utrechtzorg 2017

- Presentatie

- Webinar Philips Léon Kempeneers (1,66 GB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze werkconferentie is voor bestuurders van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en stakeholders en is alleen op persoonlijke uitnodiging bij te wonen.