Duurzame inzetbaarheid

De arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer gezond, vitaal en productief kan doorwerken. Met het oog op het behoud van medewerkers, is deze ‘duurzame inzetbaarheid' een thema dat de aandacht verdient van werkgevers en werknemers. 

De focus bij duurzame inzetbaarheid ligt op vitaliteit en gezondheid en op een loopbaanplan gericht op mobiliteit en flexibiliteit. Het gaat om medewerkers die vitaal en gezond zijn en die zich binnen dan wel buiten de organisatie kunnen en willen ontwikkelen. Enerzijds is gezondheid en vitaliteit bepalend voor de mate van inzetbaarheid “kunnen werken” betekent dat de gezondheid zodanig is dat de werkzaamheden ook naar behoren kunnen worden uitgevoerd en dat de eisen niet te hoog zijn die aan de medewerker wordt gesteld. En dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Doordat medewerkers gezonder en actiever zijn is er minder uitval wat leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Anderzijds is het gedrag van medewerkers, de attitude om in beweging te komen en de veranderingsbereidheid van medewerkers bepalend voor de mate van inzetbaarheid. “Willen werken” betekent gemotiveerd en betrokken zijn en bereid zijn om te blijven ontwikkelen en te investeren in je loopbaan en flexibel te zijn om ook op de lange termijn goed inzetbaar te zijn.

Rondom vitaliteit en mobiliteit werkt Utrechtzorg aan deskundigheidsbevordering en organiseert en faciliteert zij netwerkbijeenkomsten en workshops.