Mobiliteit

Mobiliteit en het in beweging brengen van personeel is een belangrijk onderwerp voor zorg- en welzijn organisaties. Voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers in een wendbare en flexibele organisatie is het streven.

Bij mobiliteit ligt de focus enerzijds op interne mobiliteit: gericht op beweging en employability van de medewerker in de organisatie. En anderzijds op externe mobiliteit, intra- of intersectorale kansen op de arbeidsmarkt in onze regio.

In ons aanbod ondersteunen wij organisaties om strategisch, tactisch en operationeel aan de slag te kunnen met mobiliteit.

We doen dit door de kracht van het netwerk te gebruiken. Daarnaast zetten wij in het aanbod de medewerker centraal zodat deze eigen regie kan pakken over zijn/haar inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.