Zelfleiderschap

Zelfleiderschap betekent dat je zelfbewust richting geeft aan de zaken waarop je zelf invloed hebt in je dagelijkse werk. Je bepaalt niet alleen hoe je je werkt uitvoert, maar ook wat voor werk je doet en welk doel je ermee wilt bereiken. De kern van zelfleiderschap is dat jezelf bepaalt wat je wilt bereiken en dat je initiatief neemt om deze doelen te verwezenlijken.

Zelfleiderschap heeft een positieve inlvoed op:

 • werkplezier
 • gezondheid
 • employability
 • prestaties

 

Pilot "eigen regie op loopbaan en vitaliteit"

Utrechtzorg heeft in 2015 de Pilot "Eigen regie" uitgevoerd, waarin is gekeken wat managers en HR professionals nodig hebben om medewerkers te faciliteren, te stimuleren en te begeleiden bij het vergroten van de eigen regie van medewerkers.

Door eigen regie van medewerkers kan:

 • de motivatie en betrokkenheid van de medewerker groeien;
 • de productiviteit van medewerkers vergroten;
 • de mobiltieit van medewerkers toenemen;
 • de flexibiltieit van de organisatie vergroten;
 • de inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt vergroten.

De pilot had als doel om HR professionals en managers:

 • bewust te maken van de mogelijkheden, inzet en uitkomsten van loopbaan- en gezondheidscans en een digitaal platform;
 • handvatten te bieden om medewerkers te faciliteren, stimuleren en te begeleiden bij het vergroten van de eigen regie.

In dit kader heeft Utrechtzorg een bijeenkomst "zorg voor jezelf" voor HR professionals (september) en voor leidinggevenden (oktober) georganiseerd.

In de pilot "eigen regie" is daarnast onderzocht hoe een platform kan bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van medewerkers met betrekking tot hun loopbaan en hun gezondheid. Hierbij richten we ons op het loopbaanplatform van Utrechtzorg en op het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid van TNO. Het loopbaanplatform (met e-profielen, loopbaantesten, loopbaanpaden, vacatures en community's) is te vinden op www.utrechtzorg.nl. Binnen de pilot is, in samenwerking met HR professionals de leergang "faciliteren van zelfleiderschap" ontwikkeld.

Als u meer informatie wilt over de activiteiten van Utrechtzorg rondom zelfleiderschap dan kunt u contact opnemen met Elise Disselhorst, edisselhorst@utrechtzorg.net / 030 634 08 08