Leren en werken

lampen idee

Afstemming Onderwijs en Zorg & Welzijn

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt blijft een belangrijk punt van aandacht. Ontwikkelingen binnen de sector maken het voortdurend bijsturen van het onderwijs op nieuwe taken, functies en competenties nodig. Het gaat dan niet alleen om het actualiseren van de inhoud, maar ook om het innoveren van het leerproces. De uitdaging is en blijft het garanderen van een voortdurende instroom van voldoende, goed gekwalificeerd, personeel. Utrechtzorg blijft daarom werken aan onderlinge afstemming en aan voorlichting aan scholieren.

Aansluiting vraag en aanbod

Utrechtzorg ontwikkelt initiatieven die ertoe bijdragen dat meer leerlingen kiezen voor een opleiding in zorg en welzijn. Daarnaast maken we de instroombehoefte, uitgedrukt in volume en competenties, transparant. Verder brengen we onderwijs en werkgevers samen omdat we streven naar regionale afspraken over instroom.