Netwerk Leren en werken

Goed beeld van opleidingsbehoefte

In het Netwerk Leren en werken van Utrechtzorg praten zorg- en welzijnsorganisaties uit verschillende sectoren met elkaar over de kennis en competenties van hun werknemers. Zijn die werknemers wel voldoende opgeleid? Past hun kennis en kunde ook bij wat u in de toekomst wilt bieden? En wat betekent dat voor uw personeels- en scholingsbeleid? In het Netwerk Leren en werken deelt u uw kennis en ervaringen met collega's.

Bent u op zoek naar inspiratie voor de invulling van het leren van de toekomst? klik hier voor meer informatie.

Bijeenkomsten

Het Netwerk Leren & Werken is de plek binnen Utrechtzorg waar gewenste activiteiten op het gebied van leren & werken besproken en geïnitieerd worden. Als deelnemer van Utrechtzorg praat en beslist u mee over de te volgen weg. Daarnaast is het netwerk dé plaats om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Voordeel voor u:

  • Uitwisselen van kennis en ervaringen met andere zorg- en welzijnsorganisaties;
  • Gezamenlijk werken aan een arbeidsmarkt in balans;
  • Komen tot gezamenlijke activiteiten;
  • Invloed uitoefenen op de activiteiten van Utrechtzorg

Tijdens eerdere bijeenkomsten zijn volgende onderwerpen aan bod gekomen