Zorgpact Midden Nederland

Logo_Zorgpact_Regio_Midden Nederland_pos_RGB

In het Zorgpact Midden Nederland hebben zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs (MBO en HBO), gemeenten, Utrechtzorg en Economic Board Utrecht afgesproken gezamenlijk te werken aan het vergroten van competenties van de professionals van de toekomst, met betrekking tot de thema’s zelfmanagement en technologie. Dit is nodig om met minder financiële middelen en menskracht dezelfde kwalitatief goede zorg blijven bieden. Naast professionals richt het Zorgpact Midden Nederland zich ook op cliënten, studenten, docenten en mantelzorgers. Voor meer informatie zie Zorgpact Midden Nederland Factsheet

Het Zorgpact Midden Nederland is één van de regionale zorgpacten. Landelijk wordt het sluiten van zorgpacten gestimuleerd door de ministeries van VWS en OCW. De heer Doekle Terpstra is hiertoe als aanjager benoemd. Zie www.zorgpact.nl. Hier vindt u meer informatie over de achtergronden, de regionale pacten, koplopers en de initiatieven die genomen worden m.b.t. het zoeken van ruimte in de regels.

Onlangs is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd middels ‘de volgspot’. In bijgaand document een overzicht van succesfactoren, resultaten, ambitie en voornemens voor de toekomst.

Sluit aan en doe mee!

Ziet u kansen om aan te sluiten binnen één van de initiatieven? Of heeft u aansprekende ideeën en wilt u verder praten over Zorgpact Midden Nederland? Neem dan contact op! 030 364 08 08 of mail naar adegroot@utrechtzorg.net