Over ons

Arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek. Het is ons doel de regionale arbeidsmarkt samen met de zorg- en welzijnsorganisaties blijvend te versterken. Daarbij richten we ons op activiteiten die u als zorg- of welzijnsorganisatie minder makkelijk zelfstandig ontwikkelt. Simpelweg omdat we samen meer slagkracht en meer mogelijkheden hebben.

Uw wensen als basis

Ruim zeventig zorg- en welzijnsorganisaties zijn al deelnemer van Utrechtzorg. Zij vertegenwoordigen samen meer dan de helft van het aantal fte's dat in de sector binnen de regio Utrecht , Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek werkzaam is. De wensen en behoeften van deze organisaties vormen de basis voor onze activiteiten. Samen bouwen we aan een sterke arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Want een sterke arbeidsmarkt is voorwaardelijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden.

Regionale intermediair

Een gezonde regionale arbeidsmarkt is een opgave die vraagt om samenwerking. Samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook samenwerking met andere betrokken partijen als onderwijsinstellingen, het UWV, de provincie en gemeenten. Utrechtzorg onderhoudt daarom als intermediair contact met al deze organisaties en instanties in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek.

Landelijke stem via RegioPlus

Op landelijk niveau maakt Utrechtzorg, samen met de andere 13 regionale arbeidsmarktorganisaties, deel uit van RegioPlus. RegioPlus behartigt de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen. Zie: www.regioplus.nl.