Werven met beleid

Voor een arbeidsmarkt in balans

Voor een evenwichtige arbeidsmarkt in zorg en welzijn zijn meerdere factoren van belang. Vaak wordt er bij Werven met Beleid gedacht aan de instroom van nieuwe medewerkers. Maar dat is zeker niet het geval. Ook mobiliteit, doorstromen, omscholen, informeren en voorlichting dragen bij aan hetcreëren van evenwicht.

Mobiliteit en voorlichting

Om personeel binnen de sector te behouden en geïnteresseerden te interesseren voor zorg en welzijn, is een positief imago van de sector essentieel. Het bevordert de instroom én stimuleert het behoud en de doorstroom van zittend personeel. Zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkelen hun eigen activiteiten op het gebied van profilering en werving. Utrechtzorg ondersteunt de aangesloten organisaties door gezamenlijke projecten te initiëren en te coördineren. Door samen te werken, scherpen we de visie op profilering en werving aan en creëren we een grotere aantrekkingskracht op het arbeidspotentieel.