Voorlichting

Werken aan een positief imago

Het imago van de zorg- en welzijnssector beïnvloedt de beroepskeuze van mensen sterk. Samen met de zorg- en welzijnsorganisaties bouwt Utrechtzorg daarom zorgvuldig aan een positief beeld. Daarbij slaan we geen doelgroep over. We richten ons op reguliere werkzoekenden en ook op specifieke doelgroepen als jongeren en zij-instromers. We benaderen de doelgroepen met verschillende PR-activiteiten: de website Utrechtzorg.nl, evenementen als banen- en studiekeuzebeurzen, gastlessen en de jaarlijkse Week van  Zorg en Welzijn.