Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Werken aan een Veilige Zorgrelatie. Doet u ook mee?

Het merendeel van de 1,3 miljoen medewerkers in de zorg zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor cliënten. Veilig & Vertrouwd horen niet voor niets tot de belangrijkste klantwaarden van de langdurige zorgorganisaties. Daarom maken zorgorganisaties beleid en afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico's.

Toch wordt de zorgsector geconfronteerd met een ‘kleine’ groep van zorgmedewerkers (1-3%) die over de schreef gaat, bijvoorbeeld door diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit veroorzaakt emotionele en materiële schade en heeft vaak een behoorlijke (soms blijvende) impact voor alle betrokkenen.

Werken aan een Veilige Zorgrelatie & Waarschuwingsregister

Zorgorganisaties uit de langdurige zorg kunnen werken aan een Veilige Zorgrelatie door mee te doen aan het Waarschuwingsregister. Het Waarschuwingsregister en de daarbij behorende aansluitprocedure richt zich op preventie van grensoverschrijdend gedrag én het voorkomen van recidive binnen én buiten de organisatie. Deelnemende zorgorganisaties voeren een preventie/veiligheidsbeleid (bv. leidraad Veilige Zorgrelatie) en hanteren een meldprotocol. De medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld, maar ook dat het plegen van diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten kan leiden tot uitsluiting van werk in de langdurige zorgsector voor een periode van 2 of 4 jaar.

Vergewisplicht

Organisaties zijn verplicht om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Deelnemende organisaties kunnen nieuwe medewerkers (en eventueel nieuwe vrijwilligers en stagiaires) screenen of zij in het Waarschuwingsregister staan. De integriteitsscreening in het Waarschuwingsregister kan worden inzet voor: zorgverleners, vrijwilligers, stagiairs én medewerkers in niet zorg gerelateerde functies (zoals schoonmaak, medewerkers vervoer etc.). Het Waarschuwingsregister is 24/7 toegankelijk

Registreren

Deelnemende zorgorganisaties kunnen een medewerker (en stagiaires en vrijwilligers) in het Waarschuwingsregister registreren wanneer degene de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Een andere voorwaarde voor de registratie is dat er aangifte is gedaan tegen de betreffende persoon.

Contact

Voor wie meer wil weten over het Waarschuwingsregister neem contact op met Annelie van den Boogaard (avandenboogaard@utrechtzorg.net) of kijk op de website van het waarschuwingsregister.


Download hieronder de documentatiemap voor het aansluiten bij het Waarschuwingsregister.